CarnavalsDuo-Die-2

Menu

Carnavals Duo Die Twee
Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van Carnavals Duo Die Twee. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld
door Carnavals Duo Die Twee.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Beheerder,Carnavals Duo Die Twee

Beveiliging
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze
website beveiligd door een SSL certificaat.

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouwgegevens op te vragen die bij Carnavals Duo Die Twee
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Carnavals Duo Die Twee.
Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevensveranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Carnavals Duo Die Twee.
Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij
Carnavals Duo Die Twee opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.
Hierbij dient Carnavals Duo Die Twee al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Jouw rechten
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Carnavals Duo Die Twee vastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Carnavals Duo Die Twee niet op de juiste manier met jouw
gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Carnavals Duo Die Twee jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via carnavalsduodie2@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,
de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Carnavals Duo Die Twee (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaand e-mailadres .
carnavalsduodie2@gmail.com

 
© Copyright 2018 Alle rechten voorbehouden aan Carnavals-Duo-Die-Twee